JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Witamy na stronie głównej projektu pt.

 „BUDOWNICTWO 2021 r. – profesjonalizacja lubuskich MSP z branży budowlanej”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw realizowanego w Województwie Lubuskim.

Głównym celem Projektu jest wzmocnienie rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw z branży budownictwa Województwa Lubuskiego wskutek wsparcia podnoszącego ich efektywność, poprzez zdobycie kompetencji zawodowych w zakresie budownictwa niskoenergetycznego oraz kosztorysowania.

Projekt realizowany jest w okresie od 01 czerwca 2014 roku do 31 maja 2015 roku przez SABA-SUN Abdrahman Alsabry (lider projektu) oraz przez EXPETO (partner projektu).

 

WAŻNE

Projekt realizowany jest z pomocą de minimis a Beneficjentami pomocy są przedsiębiorcy uczestniczący osobiście w projekcie lub delegujący pracowników na szkolenia.

Wartość pomocy de minimis za 1 uczestnika szkolenia to 3.790,31.

 

PARTNERZY

logo-expeto

 

 Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności